Tin tổng hợp

Người Trưởng ấp 20 năm đồng hành cùng tín dụng chính sách

Trong 20 năm qua, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã được triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, biện pháp nghiệp vụ cho vay của NHCSXH đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm, ý thức trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ NHCSXH; thực hiện công tác giám sát bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm, xử lý nợ rủi ro; đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham gia các lớp chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh. Trong công tác quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), trưởng ấp là người theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập tổ TK&VV; tổ chức họp thành lập tổ để thông qua danh sách tổ viên, quy ước hoạt động của tổ, bầu ban quản lý tổ TK&VV. Đối với hoạt động tín dụng chính sách, trưởng ấp, khu phố là người trực tiếp giám sát hoạt động của hội, đoàn thể trong việc thực hiện ủy thác cho vay; tổng hợp phản ánh, đề nghị UBND xã, thị trấn, NHCSXH và hội, đoàn thể nhận ủy thác giải quyết những nguyện vọng chính đáng của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện kiểm tra, xác minh và có ý kiến về việc tổ viên đề nghị gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, xử lý nợ bị rủi ro. Nhờ đó chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn giảm, những tổ TK&VV hoạt động yếu kém kịp thời được củng cố; các chủ trương, chính sách mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng.


ảnh: ông Nguyễn Văn Hiển, trưởng ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc
người Trưởng ấp 20 năm đồng hành cùng tín dụng chính sách.

Đặc biệt là từ khi thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Vai trò của Trưởng ấp, khu phố càng được nâng cao trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cấp cơ sở.


ảnh: ông Nguyễn Văn Hiển, trưởng ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc
trao đổi với hộ vay việc sử dụng nguồn vốn vay.

Điển hình như ông Nguyễn Văn Hiển, trưởng ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. Trong 20 năm đồng hành cùng nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Hiển luôn thực hiện nghiêm túc và đúng đắn trong việc tham gia thực hiện họp bình xét cho vay đúng đối tượng tại ấp; đồng thời tích cực phối hợp với Hội Đoàn thể và các tổ trưởng tổ TK&VV rà soát cho vay kịp thời các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách; thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện đúng theo quy ước hoạt động của Tổ TK&VV đã đề ra. Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và nâng cao công tác tuyên truyền của Ông Hiển từ khâu bình xét vay vốn, sử dụng vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với Ngân hàng, các tổ viên vay vốn đều có ý ‎thức trả lãi, đóng tiết kiệm, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều hộ thoát nghèo, nhiều lao động có việc làm ổn định từ nguồn vốn của NHCSXH. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương, cũng như thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Tính đến 30/6/2022, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ấp Nhân Tâm là 5.185 triệu đồng với 2 tổ TK&VV và 113 hộ đang còn dư nợ, không có lãi tồn đọng và nợ quá hạn, số dư tiền gửi tiết kiệm hơn 600 triệu đồng.


ảnh; người trưởng ấp tận tâm và đầy nhiệt huyết, đồng hành cùng nguồn vốn tín dụng chính sách 20 năm.

Với tấm gương về người trưởng ấp tận tâm và đầy nhiệt huyết, đồng hành cùng nguồn vốn tín dụng chính sách 20 năm qua của ông Nguyễn Văn Hiển, trưởng ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc và nhiều trưởng ấp khác trên địa bàn huyện sẽ góp phần cùng với chính quyền địa phương, NHCSXH huyện giúp người dân thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống./.

Thanh Hồng-Minh Tuấn