Tin tổng hợp

Nỗ lực cải thiện và nâng cao các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính.

Sáng ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 10 tháng năm 2022; đánh giá việc thực hiện các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và nghe nội dung phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 50 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tại huyện Xuyên Mộc, với 01 điểm cầu cấp huyện và 7 điểm cầu cấp xã. Dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện.


Ảnh (1)

Theo báo cáo của Sở nội vụ, công tác cải cách hành chính thời gian qua trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, UBND tỉnh đã ban hành 44 quyết định công bố 509 TTHC (275 thủ tục mới và chuẩn hóa, 91 thủ tục sửa đổi, 140 thủ tục bị bãi bỏ), cập nhật 378 TTHC lên cơ sở dữ liệu của Cổng DVCQG, cắt giảm thời gian giải quyết của 1.212 TTHC. 10 tháng năm 2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa của 3 cấp là 725.467 hồ sơ. Các hoạt động về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách hành chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử được thực hiện nghiêm túc.


Ảnh (2)


Ảnh (3)

Ảnh 1,2,3: Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Xuyên Mộc

Trong 10 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 186.174/646.262 hồ sơ, đạt 28,81%. Trong đó, cấp tỉnh 2.591/47.566 hồ sơ, đạt 52%; cấp huyện 47.318/236.389 hồ sơ, đạt 20%; cấp xã 109.347/362.307 hồ sơ, đạt 30%.

100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các đơn vị đều được cấp phát chữ ký số, chứng thư số. Đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp phát 2.405 chữ ký số cho cá nhân, 156 sim KPI cho lãnh đạo và 576 chứng thư số cho tổ chức là các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ việc ký số các văn bản điện tử.

100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có Trang thông tin điện tử. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời, trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Các bộ TTHC của các cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực được công khai theo quy định.

Về kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022, tính đến ngày 30/9, tổng số nhiệm vụ do Chính phủ, thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 324. Trong đó, UBND tỉnh đã hoàn thành 314 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 97%), 10 nhiệm vụ đang thực hiện. 9 tháng năm 2022, tỉnh có tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết là 664.837 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 643.452 hồ sơ. Số hồ sơ đúng hạn là 616.338 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,7%; trễ hạn là 27.114 hồ sơ, tương ứng 4,3%...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, một số chỉ tiêu dự báo đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập trong năm ...Tuy nhiên các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI còn hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn cao. Vốn thu hút đầu tư năm 2022 được dự báo là thấp hơn so với năm 2021...

Tại các điểm cầu, lãnh đạo các địa phương, cán bộ khu phố, thôn, ấp đã chia sẻ những cách làm hay trong CCHC, thực hiện các nội dung niêm yết công khai TTHC. Trong đó, mô hình "Ngày thứ Bảy – lắng nghe người dân nói" của Đảng ủy, UBND TT. Long Hải, huyện Long Điền là mô hình được đánh giá cao vì sâu sát, đơn giản hóa TTHC cho người dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý công việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện cải thiện nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI; bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; hạn chế tối đa giải quyết hồ sơ trễ hạn; thành lập các tổ hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến; thực hiện số hóa TTHC. Đồng thời đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố cần nhân rộng mô hình "Ngày thứ Bảy – lắng nghe người dân nói" tại địa phương mình, áp dụng những cách làm hay đã học tập ở các tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

                                                                                                          Quế Kim