Tin tổng hợp

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN XUYÊN MỘC GIẢI NGÂN VỐN TẠI XÃ BÔNG TRANG.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức giải ngân vốn cho 19 hộ dân xã Bông Trang.

Các hộ được giải ngân vốn theo các chương trình tín dụng gồm: cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường…với  tổng số tiền giải ngân số tiền 780 triệu đồng, gồm vay chương trình giải quyết việc làm 520 triệu/8 hộ, Học sinh sinh viên 80 triệu/2 hộ, Nước sạch vệ sinh môi trường 180 triệu / 9 hộ.

Trong thời gian qua, phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc tích cực tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương nắm bắt kịp thời những khó khăn về đời sống cũng như nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn. Đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện để khôi phục sản xuất, kinh doanh bảo đảm ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thanh Hồng