Tin tổng hợp

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTG ngày 19/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 154 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với điều kiện cụ thể: người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn là: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. Bên cạnh đó, mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay được quy định cụ thể: Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 12/2020); lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn:12%/năm; khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay; thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc.