Tin tổng hợp

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc triển khai rà soát cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, theo đó giai đoạn 2022-2025 huyện Xuyên Mộc có 1.233 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện kịp thời tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống, thoát nghèo bền vững, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 và hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm (2019-2021) có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, để hướng dẫn lập hồ sơ cho vay kịp thời, đảm bảo 100%  các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có trong danh sách, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận vốn vay.


ảnh: đảm bảo 100%  các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có trong danh sách,
có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận vốn vay
.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện.


ảnh: nhờ tiếp cận được nguồn vốn nhiều hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tính đến ngày 28/02/2022, còn 1.507 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đang còn dư nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Minh Tuấn