Tin tổng hợp

Phòng giao dịch NHCSXH triển khai công việc giao dịch đầu năm: vừa chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc tổ chức triển khai nội dung công việc giao dịch đầu năm vừa phục vụ giao dịch, giải ngân, thu nợ, huy động tiết kiệm đồng thời thực hiện an toàn phòng chống dịch tại các điểm giao dịch xã của NHCSXH trên địa bàn huyện từ ngày 17/2/2021, phối hợp thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án tổ chức giao dịch tại xã theo lịch cố định nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng vay vốn trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong phòng, chống dịch như: khách hàng giữ khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, yêu cầu mang khẩu khi tham gia giao dịch…

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc