Tin tổng hợp

Sáng ngày 3/3/2021 thanh niên huyện Xuyên Mộc sẽ lên đường nhập ngũ

Huyện Xuyên Mộc vừa ban hành triển khai kế hoạch lễ giao, nhận quân năm 2021.

Theo báo cáo của BCHQS huyện, Cơ quan Thường trực của Hội đồng NVQS huyện, đến thời điểm này, các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ công khai và đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.

Năm 2021, huyện Xuyên Mộc được giao chỉ tiêu tuyển 270 công dân, về các đơn vị: Bộ công an 45 công dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 69 công dân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 33 công dân;  Quân chủng hải quân 60 công dân; Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7 là 3 công dân; Trường bắn quốc gia khu vực 3 là 60 công dân. Căn cứ chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 các đơn vị, địa phương đã thống nhất cụ thể về thời gian, quân số, biện pháp giao nhận quân, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị.

Theo kế hoạch, thời gian lễ giao, nhận quân năm 2021 sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 3/3/2021.