Tin tổng hợp

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS VÀ XÓA MÙ CHỮ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC.

Sáng ngày 14/12, UBND huyện Xuyên Mộc đã tiếp đoàn công tác Sở Giáo dục - Đào tạo về kiểm tra, thẩm định huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục -xóa mù chữ của huyện năm 2022, phương hướng thực hiện công tác phổ cập giáo dục-xoá mù chữ năm 2022. Theo báo cáo, toàn huyện Huyện Xuyên Mộc hiện có có 14 trường THCS. Năm 2022, công tác phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ huyện Xuyên Mộc được giữ vững và từng bước nâng cao. Đến nay, số thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ trên 96%; 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; gần 98% số dân từ 15 đến 35 tuổi biết chữ mức độ 1; trên 92% số dân từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 2; 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra xác xuất các loại hồ sơ về phổ cập giáo dục-xoá mù chữ của một số xã, thị trấn, qua đó có cơ sở đánh giá, xem xét công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ của huyện.

Công tác PCGD, XMC là một trong những nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển kinh tế-xã hội nâng cao dân trí tại địa phương, công tác này luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt từ Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo cấp tỉnh và huyện thực hiện đạt kết quả tốt, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ. Hiện nay toàn huyện hiện có 59 đơn vị trường học, Trên địa bàn huyện hiện có 20 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 14 trường trung học cơ sở, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 39/59 trường. Hầu hết các trường đều có phòng thiết bị, thiết bị được cấp phát mua sắm và tự làm đảm bảo theo quy định mức chất lượng tối thiểu phục vụ tốt cho việc dạy và học. Năm 2022, huyện đủ tiêu chuẩn đề nghị ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Thanh Hồng.