Tin tổng hợp

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 05

Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Gọi tắt là Quyết định 05).

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Quyết định 05 là nội dung cụ thể hóa quy định về đối tượng vay vốn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021). Theo đó, Quyết định 05 đã sửa đổi Khoản 2, Điều 2 của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, quy định HSSV thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định mới, mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV (từ 2,5 triệu đồng/tháng lên mức 4 triệu đồng/tháng). Thời điểm đối tượng được vay vốn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi vay lần đầu tiên cũng được quy định cụ thể hơn. Theo đó, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên cho ngân hàng. Đối tượng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Quyết định mới cũng bãi bỏ chính sách ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn.

Quyết định số 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.

Việc điều chỉnh chính sách cho vay lần này mang ý nghĩa rất lớn, đảm bảo việc thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội và các đối tượng có liên quan được cụ thể, rõ ràng và thuận lợi; đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đồng thời, việc nâng mức cho vay lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV đã đáp ứng được nhu cầu tài chính để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt phí của HSSV phù hợp với giá cả thị trường, góp phần giảm bớt áp lực cho các gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Thanh Hồng-Minh Tuấn