Tin tổng hợp

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCB năm 2019

Sáng ngày 9/10,  Hội CCB huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCB năm 2019 cho 130 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chi hội trưởng CCB 13 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.


ảnh: báo cáo viên tại hội nghị


ảnh: các học viên tham gia tập huấn

Trong thời gian từ ngày 09/10 đến  ngày 11/10, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: tình hình biển đảo và thời sự thế giới; ý nghĩa của Di chúc và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch HCM; công tác vay vốn NHCSXH; hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo và soạn thảo văn bản của Hội; Báo cáo thực trạng công tác Hội 9 tháng đầu năm và tình hình Kt-Xh, ANQP của huyện 9 tháng đầu năm 2019…


ảnh: toàn cảnh hội nghị

Thông qua nội dung tập huấn, bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên hiểu và tiếp cận một cách khái quát nhất về chủ trương và đường lối của Đảng, nhà nước, nhất là những vấn đề về công tác CCB, từ đó tuyên truyền và tổ chức vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để từ đó cùng với các ngành và đoàn thể khác đưa sự nghiệp của đơn vị và Hội ngày càng phát triển.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.