Tin tổng hợp

Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng 25/3, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị triển khai luật bảo vệ bí mật nhà nước và tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.


ảnh: Dự Hội nghị có ông Huỳnh Kim Sơn, Phó bí thư TT Huyện ủy; bà Lê Thị Trang Đài-chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các Danh mục bí mật nhà nước. Đồng thời giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.


ảnh: báo cáo viên tại
hội nghị


ảnh: toàn cảnh
hội nghị


ảnh: các đại biểu được truyền đạt Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc