Tin tổng hợp

Tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu

Ngày 31/12, Sở tài nguyên môi trường tỉnh BRVT tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho 50 người thuộc các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị tập huấn


ảnh: các đại biểu tham dự hội tập huấn

Lớp tập huấn được phổ biến các kiến thức tổng quan về biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, gồm biểu hiện, nguyên nhân, tác động của biến đổi khí hậu; hành động của Quốc Tế, Việt Nam và tỉnh BRVT về biến đổi khí hậu; kịch bản biến đổi khí hậu; hãy chung tay ứng phó biến đổi khí hậu.


ảnh: báo cáo viên trao đổi kiến thức biến đổi khí hậu với đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho các học viên kiến thức, kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu và mong muốn các học viên sẽ là những tuyên truyền viên về biến đổi khí hậu tại các cơ quan, đơn vị nhằm giúp lan tỏa các các kiến thức và kỹ năng thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, giúp nhân dân nhận thức được những nguy cơ và tác động xấu của biến đổi khí hậu, cũng như hình thành được ý thức phòng ngừa, hạn chế những hành vi có hại cho môi trường trong nhân dân. Qua đó tăng cường trách nhiệm, xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu như mục tiêu của kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

              Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc