Tin tổng hợp

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 13/10/2022, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu.


Tại huyện Xuyên Mộc, Hội nghị được trực tuyến tại 01 điểm cầu cấp huyện và 4 điểm cầu cấp xã.

Tham dự tại điểm cầu huyện ủy Xuyên Mộc có đồng chí Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được tổ chức từ ngày 3-10 đến ngày 09-10, tại Hà Nội.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 6 đã xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan đến một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác.

                                                                                                                              Quế Kim