Tin tổng hợp

Tín dụng chính sách ở Xuyên Mộc: dấu ấn 20 năm

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuyên Mộc được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 10/5/2003. Trong gần 20 năm qua, NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động; với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hệ thống mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn huyện, lực lượng phối hợp đông đảo, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở, hoạt động tín dụng chính sách tại huyện đã và đang phát huy hiệu quả. NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trải qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự điều hành của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện nhận ủy thác đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu năm 2003, đến nay, NHCSXH huyện Xuyên Mộc đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến nay đạt 685,3 tỷ đồng, gấp 65,4 lần so với năm 2003, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 35,5%. Dư nợ bình quân đạt 46 triệu đồng/khách hàng, tăng 43 triệu đồng so với năm 2003. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho hơn 19.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; thu hút tạo việc làm cho trên 11.800 lao động; giúp cho hơn 10.500 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; giúp cho 76 học sinh, sinh viên có thiết bị phục vụ học trực tuyến; giúp cho hơn 18.000 hộ ở vùng khó khăn vay để chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cải tạo vườn cây ăn trái; hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 16.700 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 115 ngôi nhà cho hộ nghèo; nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã giúp cho 50 hộ có thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid19, NHCSXH huyện đã giải ngân cho 05 doanh nghiệp, hợp tác xã để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 1.894 lượt lao động. Thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. NHCSXH huyện đã tích cực tuyên truyền và triển khai cho vay, đã giải ngân hơn 26 tỷ đồng cho vay Giải quyết việc làm; Cho vay các đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến với tổng số tiền giải ngân là 810 triệu đồng cho 81 học sinh trên địa bàn huyện; Cho vay nhà ở xã hội gần 1.800 triệu đồng. Đồng thời triển khai chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với số tiền 420 triệu đồng, lãi suất 3,3%/năm; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng; nguồn vốn vay được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19, mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi và duy trì hoạt động.

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách luôn được quan tâm, đã tập trung kiểm tra thực tế tại hộ vay, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót tồn tại, vì vậy chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm từ 0,76% thời điểm bàn giao xuống còn 0,03%. Trong đó nhiều món nợ khó đòi, quá hạn nhận bàn giao từ trước đây đã được xử lý thu hồi dứt điểm.

Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trong huyện; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện (cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%), đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Với kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 20 năm qua đã chứng minh việc triển khai chính sách này là mối liên kết tốt giữa Nhà nước thông qua NHCSXH với các hội, đoàn thể và người nghèo, là một giải pháp hữu hiệu giảm nghèo bền vững. Thông qua thực hiện chương trình đã động viên sự tham gia của toàn xã hội hướng tới và giúp đỡ người nghèo như là trách nhiệm và quyền lợi của mình, từ đó hoạt động của NHCSXH đã thực sự xã hội hóa, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và khẳng định vai trò vị thế của NHCSXH tham gia vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thanh Hồng-Minh Tuấn