Tin tổng hợp

UBMTTQ xã Hòa Hưng Tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở.

Sáng ngày 10/1/2019, UBMTTQ xã Hòa Hưng Tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.  Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ huyện Xuyên Mộc chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã.


ảnh: Tặng hoa và quà chúc mừng đại hội.


ảnh: ông Nguyễn Lân-chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Hưng phát biểu khai mạc đại hội.


ảnh: lãnh đạo dự đại hội.


ảnh: Bà Nguyễn Thị Hà, TV Huyện ủy-chủ tịch UBMTTQ huyện Xuyên Mộc đến dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hòa Hưng không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nổi bật như trong 5 năm qua là UBMTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã tham gia thực hiện thắng lợi ĐH đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp; bầu trưởng ấp, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Qũy ĐƠĐN và Vì người nghèo được hơn 443 triệu đồng; xây mới 16 căn nhà ĐĐK, 01 căn nhà tình nghĩa; đã tổ chức phối hợp 8 đợt đưa hàng Việt về nông thôn, doanh thu khoảng 450 triệu đồng với hơn 2.160 lượt người tham gia mua sắm; kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hằng năm đạt trên 90%...


ảnh: ông Bùi Vĩnh Châu, phó chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Hưng báo cáo tại đại hội.


ảnh: toàn cảnh đại hội.


ảnh: Đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội,... Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

ĐH đã bầu BCH nhiệm kỳ mới với 33 thành viên, Ông Nguyễn Lân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban MTTQ xã Hòa Hưng Nhiệm kỳ 2019-2024.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.