Tin tổng hợp

UBND huyện Xuyên Mộc họp thường kỳ tháng 02/2022.

Ngày 09/3/2022, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02-2022 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022. Đồng chí Lê Thị Trang Đài – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh kỳ họp

Mở đầu cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng UBND huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022. Theo đó, tháng 02, cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt "mục tiêu kép" trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; một số lĩnh vực có bước phát triển, tăng so với cùng kỳ như: doanh thu dịch vụ - du lịch (tăng 147,8%); thu ngân sách nhà nước (tăng 92,92%)…Công tác Giáo dục – Đào tạo được huyện quan tâm chỉ đạo, các trường trên địa bàn huyện tăng cường công tác vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, tổ chức tập huấn, diễn tập các phương pháp phòng, chống dịch và xử lý khi phát hiện trường hợp F0, trang bị đầy đủ trang thiết bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 14/02/2022. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững. Việc tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022.


Bà Lê Thị Trang Đài- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì kỳ họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm của tháng 3/2022, báo cáo xây dựng 11 nhiệm vụ chính, đặc biệt chú trọng một số nội dung như như: Tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông-Xuân đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không phá rừng, chiếm đất rừng, trồng cây sai mục đích; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh củng cố và phát triển mạng lưới thương nghiệp bán lẻ ở nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5k + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…


Bà Chi Thị Thanh Phong- Chánh Thanh tra huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đơn vị đã có một số báo cáo kết quả trong thực hiện nhiệm vụ và có một số ý kiến, kiến nghị đối với UBND huyện về các lĩnh vực chuyên môn. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và nhấn mạnh: Đối với công trình xây dựng cơ bản, các phòng, ban chuyên môn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, điều chỉnh kế hoạch giải ngân phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Tiếp đó, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục thanh toán hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, không để kéo dài. Chú trọng hơn nữa công tác cải cách hành chính…Đồng chí đề nghị các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt công tác phối hợp, nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng 3/2022.

                                                                                                          Quế Kim