Tin tổng hợp

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC VÀ VNPT BÀ RỊA-VŨNG TÀU: KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 21/9, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa UBND huyện và Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu (VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu).

Phát biểu tại buổi lễ, phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết, Xuyên Mộc là một trong những địa phương đang trên đà phát triển lên đô thị nên việc triển khai chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và tất yếu, mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững và lâu dài của địa phương, phù hợp với định hướng chung của tỉnh. Việc chuyển đổi số hướng đến mục tiêu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp…

UBND huyện Xuyên Mộc và VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua thỏa thuận hợp tác về viễn thông-công nghệ thông tin với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu với một số nội dung quan trọng như: hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ đề án Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng phát triển hạ tầng số và hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Thanh Hồng.