Tin tổng hợp

Ủy ban Kiểm tra huyện Xuyên Mộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Sáng ngày 3/8, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


ảnh: ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu khai mạc hội  nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, UBKT từ huyện tới cơ sở đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Về công tác kiểm tra, giám sát, UBKT huyện ủy tham mưu Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 19 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng và 14 đảng viên; Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 12 đảng viên (tăng 71,42%) so với cùng kỳ. Qua kiểm tra giám sát đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm và đề ra các biện pháp lãnh, chỉ đạo.


Ông : Nguyễn Tấn Hùng, phó chủ nhiệm UBKT báo cáo tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBKT Huyện ủy Xuyên Mộc tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện và kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình; Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch.


ảnh: đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định sáp nhập TTBDCT huyện  vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, do bà Nguyễn Thị Bình Minh làm trưởng Ban.

NGUYỄN THẮNG-đài TT Xuyên Mộc.