Tin tổng hợp

Xã Xuyên Mộc đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 19-4, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).


ảnh: Lãnh đạo tỉnh-huyện trao bằng công nhận, tặng hoa chúc mừng xã Xuyên Mộc đạt chuẩn NTM.

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Xuyên Mộc đã huy động được hơn 342 tỷ đồng để đầu tư. Trong đó, cấp trên hỗ trợ hơn 88 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 97 tỷ đồng,  nhân dân đóng góp 105 tỷ đồng, còn lại do nguồn khác. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của địa phương đã có những thay đổi toàn diện và đạt được những kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại-dịch vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất. Trong những năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 được nâng lên 53,9 triệu đồng/người/năm; tăng 31,49 triệu đồng so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo Quốc gia từ năm 2012 là 1,73% giảm xuống còn 0,7% vào cuối năm 2018. Kết cấu hạ tầng đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019…

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc