Tin tổng hợp

XUYÊN MỘC: DÂN VẬN KHÉO VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ẤP SUỐI LÊ-TÂN LÂM.

Tân Lâm là một xã vùng xa của huyện Xuyên mộc, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt các loại cây công nghiệp và chăn nuôi. Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm  môi trường ở địa phương còn xảy ra, hầu hết là rác thải của các hộ gia đình không được thu gom và xử lý đúng nơi qui định, các loại chai, lọ thuốc trừ sâu vứt ngay tại kênh mương, dọc các tuyến đường trên địa bàn ấp, bụi rậm chưa được phát quang, nhiều cây cao che khuất tầm nhìn của người qua lại, cống rãnh bị cỏ rác che lấp, không thoát nước, dẫn đến tình trạng nước bị tù đọng, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng còn diễn ra.

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018, Khối dân vận xã Tân Lâm đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua " Dân vận khéo" năm 2018, đồng thời hướng dẫn các ban ngành đoàn thể, MTTQ và Tổ Dân vận các ấp đăng ký thực hiện, nổi bật là mô hình "Tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làm ngõ xóm xanh, sạch đẹp" cũa Tổ dân vận ấp Suối Lê. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong xây dựng xã nông thôn mới.


ảnh: đường làm ngõ xóm xanh, sạch đẹp" cũa Tổ dân vận ấp Suối Lê.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo, cán bộ dân vận ấp đến từng nhà, từng ngõ tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm "mưa dầm thấm sâu", tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bên cạnh đó, tổ dân vận ấp Suối Lê đã phân công nhiệm vụ cho ban nhân dân ấp phối hợp với các chi hội đoàn thể ấp trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện.

Theo chị Trần Lệ Thủy, Tổ trưởng TDV ấp Suối Lê cho biết: Từ khi đăng kí thực hiện mô hình, tập thể Tổ DV ấp đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư, lồng ghép các hoạt động sinh hoạt như nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ, tham gia hội thi, xây dựng các tiểu phẩm vui phản ánh các vấn đề về vệ sinh môi trường, từ đó nhằm tạo chuyển biến trong nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Tổ thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong ấp tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt phát huy vai trò của người phụ nữ trong tổ chức cuộc sống gia đình, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, tạo thói quen về việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình."

Tổ dân vận thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép (từ tháng 1/2018 đến nay đã tổ chức tuyên truyền 3 buổi với 115 lượt người), vận động người dân trong ấp nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp, xây dựng tuyến đường không rác thải. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo 04 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dân cùng chung tay giữ gìn môi trường trên các tuyến đường, tụ điểm dân cư qua lại.


ảnh: Tổ dân vận thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép vận động người dân trong ấp nâng cao
ý thức vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp

Tổ dân vận ấp Suối Lê phối hợp cùng UBND ấp, các chi hội đoàn thể và tổ dân trên địa bàn ấp thường xuyên tổ chức thu gom rác thải tại tuyến đường ấp (định kỳ 3 tháng/1 lần), đồng thời tiến hành cho 10 hộ gia đình có nguy cơ xả rác thải gây ô nhiễm môi trường ký bản cam kết thu gom rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.

Trao đổi với chúng tôi ông Đặng Văn Mại, người dân của ấp Suối Lê, cho biết: được các anh chị trong Tổ Dân vận tuyên truyền vận động về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư, người dân chúng tôi chú ý hơn  đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt các quy định như: Chứa rác thải bằng vật dụng bảo đảm vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải, rác thải bừa bãi, không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng, nộp đủ phí bảo vệ môi trường...

Từ khi triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo" về "Tuyên truyền, vận động nhân xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp" đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết nỗ lực thống nhất cao của tập thể tổ dân vận ấp Suối Lê, cùng ý thức trách nhiệm của nhân dân trong ấp, mô hình đã đạt được một số kết quả như sau: với chức năng nhiệm vụ được giao, Tổ dân ấp Suối Lê đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Dân vận khéo năm 2018", phát huy được sức mạnh đoàn kết của thành viên trong tổ và nhân dân trên địa bàn ấp Suối Lê. Từ khi triển khai mô hình, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn ấp ngày càng đực nâng lên, các hộ đã biết thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Các tuyến đường thuộc địa bàn ấp Suối Lê đã hạn chế việc xả rác thải không đúng nơi quy định. Tổ dân vận ấp Suối Lê đã tổ chức được 3 cuộc vận động, tuyên truyền người  dân trên địa bàn ấp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, buổi tuyên truyền được tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp giao ban ấp và các đợt tuyên truyền của ấp. Hàng quý, tổ dân vận phối  hợp tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn ấp một lần với 70 lượt người tham gia. Tổ dân vận ấp đã tổ chức vận động người dân địa bàn ấp đóng góp được số tiền 540.000 đồng đã làm băng rôn tuyên truyền treo dọc 4 tuyến đường trên địa bàn ấp.


ảnh: minh họa

Với cách làm thiết thực, phù hợp nên ấp Suối Lê đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Có thể khẳng định, mô hình "Dân vận khéo" về bảo vệ môi trường ở khu dân cư do Khối dân vận xã Tân Lâm triển khai tại ấp Suối Lê đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh tại xã Tân Lâm.

Thanh Hồng-Đài TT Huyện.