Tin tổng hợp

Xuyên Mộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Sáng  ngày 12/03, UBND huyện Xuyên Mộc  tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên đợt 1 năm 2021.


ảnh: toàn cảnh lớp học


ảnh: báo cáo viên tại lớp học.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn. Với thời gian thực học 33 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu 16 chuyên đề điển hình như: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý nhà nước; Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước… Ngoài thực học trên lớp, học viên còn được kiểm tra kiến thức chung, phần thi quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và phần thi kỹ năng.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và nâng cao năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, đến quý IV/2021, Huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đợt 2.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc