Kinh tế - Chính trị

Kinh tế - Chính trị
Tin tổng hợp | 25-12-2017
Ngày 22/12, Huyện Uỷ Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho hơn 400 cán bộ đảng viên thuộc các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong huyện.