Giáo dục - Đào tạo

Giáo dục - Đào tạo
Tin tổng hợp | 08-11-2017
Sáng ngày 6/11, tại TT BD Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính (LLCT-HC) khóa 71B (2017-2019).
Tin tổng hợp | 11-10-2017
Ngày 10/10/2017, Trường Mầm non Hòa Hội tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.