Nông nghiệp - Nông thôn

Nông nghiệp - Nông thôn
Tin tổng hợp | 19-10-2022
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án 939 - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện Xuyên Mộc đã tạo điều kiện cho 4.391 hộ hội viên vay gần 175 tỷ đồng, để thực hiện được ý tưởng sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, vươn lên làm giàu chính đáng.
Hiển thị 1 - 10 of 116 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 12