Hoạt động lãnh đạo

Hoạt động lãnh đạo
Tin trong nước | 23-11-2015
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, cùng với việc thông qua hàng loạt dự luật, các nghị quyết, Quốc hội sẽ bầu Tổng thư ký Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hiển thị 931 - 931 of 931 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 94