Tin tổng hợp

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động tín dụng chính sách

Tín dụng cho người nghèo, là một trong những chính sách quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. Đây là một chính sách đặc thù gắn liền với vai trò của NHCSXH trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuyên Mộc đã phối hợp cùng với các phòng, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương triển khai thực hiện cho vay người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đang thực hiện 10 chương trình cho vay,  nhằm giúp cho các hộ có vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.


Thực hiện giải ngân tại xã Xuyên Mộc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2016-2020), tổng doanh số cho vay của NHCSXH huyện đạt  hơn 784 tỷ đồng, với 29.135 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tính đến ngày 30/6/2020,  hơn  565 tỷ đồng, với 14.862 khách hàng đang vay vốn, tăng 307 tỷ đồng (tăng 119%) so với cuối năm 2015 với  10 chương trình cho vay đang thực hiện.  tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới 0,1% (Thủ tướng Chính phủ cho phép 3%/tổng dư nợ). UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện luôn quan tâm và chỉ đạo thường xuyên trong công tác kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt các hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ đúng hạn. Chính vì vậy, nguồn vốn thông qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay luôn được bảo toàn và phát triển.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc  cho biết: Phòng giao dịch đã tham mưu UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT huyện triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội; phổ biến đến các xã, thị trấn, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay đến cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cấp xã, với 13 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn đã phục vụ hộ vay, vay trả kịp thời, tiết kiệm thời gian tiền bạc của hộ vay. Từ năm 2011-2020, nguồn vốn tín dụng chính sách với doanh số cho vay hơn 784 tỷ đồng, với 29.135 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn.


Giao dịch viên hướng dẫn chi tiết cho người vay vốn.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp Hội, ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo tại địa phương đã giúp 4.273 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn SXKD; Giúp 1.760 hộ gia đình có HSSV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Đào tạo nghề vay vốn để trang trải chi phí học tập,… không có trường hợp học sinh sinh viên nào bỏ học vì không có tiền để đóng học phí; Tín dụng chính sách xã hội đã tạo việc làm, duy trì việc làm cho 5.324 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 3.195 lao động; Giúp cho 9.627 hộ ở vùng khó khăn vay để chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cải tạo vườn cây ăn trái; Giải quyết cho 8.082 hộ ở nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng 14.695 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; Xây dựng 27 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 của thủ tướng chính phủ; giúp cho 7 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để chăn nuôi và xây nhà. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã giúp cho 29 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100của Chính phủ.


Chị Châu Thị Mari Giah, ấp Suối Lê xã Tân Lâm, được vay 70 triệu đồng
từ NHCSXH Huyện để chăn nuôi bò, phát triển kinh tế.

Trong triển khai thực hiện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện chương trình tại cơ sở, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, mức vay, thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu, phương án sản xuất kinh doanh, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Từ đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, giải quyết việc làm có nhu cầu được nâng mức đầu tư vay vốn.  Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 12 xã đã đăng ký với tổng dư nợ hơn 536 tỷ đồng, với 14.067 hộ vay vốn, chiếm tỷ lệ 95%/tổng dư nợ toàn huyện, qua đó cùng với các ngành các cấp góp phần giúp cho 9 xã được công nhận nông thôn mới với dư nợ hơn 375 tỷ đồng với 9.990 hộ vay.

Đồng vốn tín dụng chính sách đã thực hiện tại 100 ấp, khu phố, vùng sâu vùng xa, góp phần tạo việc làm, ý thức hộ nghèo và các hộ vay vốn được nâng lên, không còn ỷ lại trông chờ nhà nước cho không như trước đây, vay vốn SXKD có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Vốn tín dụng chính sách thực hiện đồng bộ cùng với các chương trình khác của các ngành, các cấp đã góp phần thoát nghèo bền vững.

          Qua gần 5 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội (2016-2020), đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Đồng vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã đi vào vùng sâu, vùng xa, đến với người dân kịp thời, tạo việc làm, nâng cao đời sống, giảm tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng tình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc