Tin tổng hợp

Tập huấn về công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 17/3, Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 cho 200 người là ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở 3 khối: Hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn và doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc.


báo cáo viên tại lớp tập huấn.

Tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt nội dung của các chuyên đề, bao gồm công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 như: nguyên tắc tổ chức đại hội, nội dung và các bước tiến hành đại hội và công tác bầu cử tại đại hội... Theo kế hoạch, đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành trong tháng 12/2017 và đại hội Công đoàn huyện Xuyên Mộc sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2018.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt CĐCS-ND- nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt những nội dung cơ bản về công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở: nguyên tắc tổ chức đại hội, nội dung cá bước tiến hành, công tác bầu cử, mốt số lưu ý sau đại hội…đáp ứng với mục đích yêu cầu của đại hội công đoàn các cấp. Yêu cầu đặt ra của Đại hội lần này là các cấp CĐ phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều CNVCLĐ gia nhập tổ chức CĐ.


Đại biểu tham dự tập huấn.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ phải làm tốt công tác nhân sự, văn kiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước để Đại hội CĐ các cấp lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVCLĐ. 

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.