Du lịch - Bạn đọc

Du lịch - Bạn đọc
Tin tổng hợp | 19-12-2016
Trong 02 ngày 14 và 15/12/2016, tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình thần Xuyên Mộc, thuộc ấp Nhân Tâm xã Xuyên Mộc huyện Xuyên Mộc, Ban cúng tế đình Xuyên Mộc đã tổ chức lễ kỳ yên theo thông lệ truyền thống hàng năm dâng hương chiêm bái linh thần cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân thường an lạc.
Tin trong nước | 11-03-2016
Rừng bị tận diệt đến mức tĩnh lặng, không còn tiếng thú, tiếng chim là thực tế đang xảy ra khá nhiều tại Việt Nam.