Tin tổng hợp

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 26/12, Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tuấn, TUV- phó chủ tịch HĐND tỉnh BRVT; ông Huỳnh Bách Chiến,TUV- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc. Các vị trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 37 đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.


ảnh: ông Huỳnh Bách Chiến,
TUV- Bí thư Huyện uỷ,
Chủ tịch HĐND huyện
Xuyên Mộc phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình như: Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2016 từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 3 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kết quả giám sát, khảo sát trong 06 tháng cuối năm 2016 của Thường Trực và các Ban HĐND huyện; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kết quả thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2016 và dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; phương án phân bổ ngân sách năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách huyện,…; Tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện.


ảnh: quang cảnh kỳ họp làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc, năm 2016, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp toàn huyện thực hiện được 2.905 tỷ đồng, đạt 99% NQ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu thương mại- dịch vụ-du lịch 4.518 tỷ đồng, đạt 93% NQ, tăng 6,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 775,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ; Xã nông thôn mới Bưng Riềng tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí. Cuối năm 2016, 05 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013- 2015 là Bàu Lâm, Phước Thuận đạt 14/19 tiêu chí, Hòa Bình đạt 15/19 tiêu chí, Xuyên Mộc đạt 17/19 tiêu chí, xã Hòa Hội đạt 9/19 tiêu chí. Các xã giai đoạn 2016- 2020 đã hoàn chỉnh đồ án qui hoạch; Công tác xây dựng cơ bản, tài chính, thuế, ngân hàng được tập trung thực hiện; chính sách- xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, đã giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, đạt 100,5% kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Ngày 27-12, kỳ họp tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Nghị Quyết về nội dung các tờ trình của H ĐND, UBND huyện tại kỳ họp.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.