Nông nghiệp - Nông thôn

Nông nghiệp - Nông thôn
Tin tổng hợp | 10-08-2017
Sáng ngày 8/8, Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc phối hợp Chi cục phát triển nông thôn tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị tập huấn vai trò HTX kiểu mới trong xây dựng NTM cho hơn 50 người là thành viên HTX và nông dân của huyện Xuyên Mộc.
Tin tổng hợp | 30-07-2016
Sáng 22/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bàu Lâm trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.
Tin tổng hợp | 29-07-2016
Sáng ngày 22/7, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ thực phẩm an toàn Tiện Lợi tổ chức hội nghị liên kết sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn, nhằm đáp ứng mục tiêu: Xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn “từ trang trại đến bàn ăn”, đáp ứng được nhu cầu thực phẩm an toàn của người tiêu dùng, đồng thời cũng góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.