Nông nghiệp - Nông thôn

Nông nghiệp - Nông thôn
Tin tổng hợp | 30-07-2016
Sáng 22/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bàu Lâm trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.
Tin tổng hợp | 29-07-2016
Sáng ngày 22/7, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ thực phẩm an toàn Tiện Lợi tổ chức hội nghị liên kết sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn, nhằm đáp ứng mục tiêu: Xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn “từ trang trại đến bàn ăn”, đáp ứng được nhu cầu thực phẩm an toàn của người tiêu dùng, đồng thời cũng góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.
Tin tổng hợp | 20-07-2016
Sáng 20/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Hòa Hội trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.
Tin tổng hợp | 18-07-2016
Sáng 14/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng NTM (nông thôn mới) trên địa bàn xã Phước Thuận trong 6 tháng đầu năm và KH xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.
Tin tổng hợp | 04-07-2016
Thực hiện Quyết định số 4583 ngày 23/12/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc, Sáng ngày 01/07/2016, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết Định số 1699 Huyện đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Thạnh, địa chỉ Tổ 3, ấp Bình Thắng, xã Bình Châu để đầu tư xây dựng công trình đường điện 220KV Phan Thiết- Phú Mỹ 2.