Tin tổng hợp

Khai mạc kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021

Sáng ngày 24/7, Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 5. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tuấn- TUV, phó chủ tịch HĐND tỉnh BRVT và các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; ông Huỳnh Bách Chiến- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc chủ tọa kỳ họp; ông Đặng Thanh Minh- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Các vị trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các PCT UBND huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 37 đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.


ảnh:
ông Huỳnh Bách Chiến- TUV, Bí thư Huyện uỷ,
Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc
chủ tọa phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, như: tình hình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm; Kết quả giám sát, khảo sát trong 06 tháng đầu năm 2017 của Thường Trực HĐND và các Ban HĐND huyện; Tờ trình số 04 ngày 17/7/2017 thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Kết quả thu- chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản, sử dụng nguồn chi dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 và dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm và các báo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý đất công, công tác cải cách hành chính và kết quả những nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện và giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 H ĐND huyện,…


ảnh: các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc, trong 06 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm- ngư nghiệp của huyện (theo giá cố định năm 2010) đạt 1.414 tỷ đồng, đạt 46%  kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu thương mại- dịch vụ- du lịch đạt 2.664 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- xây dựng (theo giá cố định năm 2010) đạt 383,6 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch năm, tăng 4% so vớ cùng kỳ năm 2016; tổng thu ngân sách theo dự toán đạt 483,2 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán năm 2017, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2016, tổng chi ngân sách theo dự toán đạt 358,7 tỷ đồng, đạt 43,2% so với dự toán năm 2017, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016; Công tác thu thuế, lĩnh vực tài nguyên môi trường và tình hình thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được tập trung thực hiện; lĩnh vực văn hóa- xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, đã giải quyết việc làm cho 2.571 lao động, trợ cấp tết nguyên đán Đinh Dâu cho đối tượng chính sách, người có công 5.354 suất quà với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; Quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định.


ảnh: khách du lịch tắm biển tại khu du lịch Hương Phong Hồ Cốc
ngụ xã Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc

          Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.