Tin tổng hợp

Hội nghị UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc lần thứ 2, khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 12/7, Ban thường trực UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị UBMTTQVN huyện lần thứ 2, khóa VIII  nhiệm kỳ 2019- 2024 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm ; đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


ảnh: ông Trần Văn Phương, chủ tịch UBMT TQ huyện XM phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của UBMTTQ từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, qua đó người dân tham gia hưởng ứng tích cực cùng với các cấp chính quyền địa phương trong phong trào thi đua "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, đạt 166,2% kế hoạch năm,  xây tặng 21 căn nhà ĐĐK, hỗ trợ sửa chữa 8 căn, hỗ trợ khó khăn đột xuất 2 trường hợp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đối với công tác tôn giáo dân tộc, Mặt trận các cấp đã thường xuyên phối hợp tổ chức giao lưu, gặp gỡ các chức sắc tôn giáo vận động tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM, cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN"  được triển khai có hiệu quả…


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Trong 06 tháng cuối năm 2019, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở xác định nhiệm vụ, là: tham gia hoàn thành các chỉ tiêu KT- VH- XH- ANQP năm 2019;  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đi vào chiều sâu;  tăng cường công tác giám sát của MT, thực hiện công tác phản biện XH; duy trì giám sát, tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền kịp thời giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Thanh Hồng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.