Tin tổng hợp

“Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc và các xã, thị trấn
Sáng ngày 28/03, Công an huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn. Dự lễ có lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện Uỷ, UBMTTQVN huyện.


ảnh: quang cảnh lễ phát động

Thực hiện cuộc vận động, Công an huyện Xuyên Mộc sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, là: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương. Đồng thời, xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, phong cách chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các qui định về văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ chiến sỹ; Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ; tạo điều kiện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, thủ trường đơn vị trong thực hiện cuộc vận động; Để thực hiện thành công cuộc vận động, Ban chỉ huy công an huyện Xuyên Mộc giao cho 03 đơn vị: đội cảnh sát giao thông- trật tự, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và Công an thị trấn Phước Bửu làm điểm tổ chức, thực hiện.


ảnh: ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

Tại lễ phát động, chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Xuyên Mộc đã ký giao ước thi đua với chỉ huy Công an các xã, thị trấn, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc vận động này.

                Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc