Tin tổng hợp

Đại hội đại biểu cựu chiến binh thị trấn Phước Bửu lần VI, nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngày 09/03, Thị trấn Phước Bửu đã tổ chức đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thị trấn lần VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đến dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc; lãnh đạo Đảng Uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN và 103 đại biểu là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của thị trấn.


ảnh: quang cảnh đại hội


ảnh: các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội cựu chiến binh thị trấn Phước Bửu luôn bám sát Nghị Quyết của Đảng, Nghị Quyết của Hội, nắm vững những chủ trương, kế hoạch của HĐND, UBND, UBMT để vận dụng chức năng, nhiệm vụ của cựu chiến binh. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến từng hội viên. Mặt khác, Hội đã đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp tổ chức, động viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống "bộ đội cụ Hồ" đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thị trấn phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội đã phát triển được 63 hội viên trên tổng số 325 hội viên toàn hội hiện nay, trong đó có 111 hội viên là đảng viên, 85 đảng viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ khu phố đến huyện; hiện nay, xét hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 04 hộ, chiếm 1,2% trên số hộ cựu chiến binh toàn thị trấn; cũng trong nhiệm kỳ 100% cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, của hội phát động;… với những thành tích trên, hội được cấp trên công nhận 5 năm liền là đơn vị trong sạch toàn diện- tiêu biểu, đứng đầu 14 Hội cơ sở của Hội cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc.


ảnh: các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành, đại biểu đi dự đại hội cấp trên


ảnh: ban chấp hành, đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội  đã bầu ra ban chấp hành  khóa mới gồm  11 đại biểu, bầu 21 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Cựu chiến binh cấp trên. Ông Chu Đình Liêm giữ chức vụ chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị trấn Phước Bửu nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.