Tin tổng hợp

HĐND huyện Xuyên Mộc bầu bổ sung 02 chức danh phó chủ tịch UBND huyện
Căn cứ Luật chính quyền địa phương năm 2015 và theo đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc. Sáng ngày 11/04, HĐND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4- kỳ họp bất thường để xem xét và bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đến dự kỳ họp có lãnh đạo Huyện Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh- chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc trình bày tờ trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Đặng Thanh Minh- chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.


ảnh: các
đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua tờ trình


ảnh:
ông Huỳnh Bách Chiến- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện (bên phải)
và ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT
HĐND huyện bỏ phiếu tại kỳ họp


ảnh: lãnh đạo Huyện Uỷ, UBND huyện tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Khanh- Chánh Văn phòng
UBND huyện (đứng thứ 2 từ trái qua) và bà Đinh Thị Trúc My- Bí thư Đảng Uỷ
xã Phước Thuận(đứng thứ 4 từ trái qua)  trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện

100% đại biểu HĐND huyện tán thành về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, ông Nguyễn Quốc Khanh- Chánh Văn phòng UBND huyện và bà Đinh Thị Trúc My- Bí thư Đảng Uỷ xã Phước Thuận trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh:
ông Huỳnh Bách Chiến- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Huỳnh Bách Chiến- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả bầu cử với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện đã khẳng định HĐND huyện mong muốn, tin tưởng các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện luôn đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Xuyên Mộc ngày càng phát triển.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.