Tin tổng hợp

HĐND tỉnh BRVT giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010- 2016
Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh BRVT giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010- 2016 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

 Sáng ngày 18/04, Đoàn cán bộ Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh BRVT do ông Nguyễn Văn Xinh- Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh Uỷ BRVT- Trưởng Ban văn hóa xã hội, làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010- 2016 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện và các lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của huyện.


ảnh: đại diện Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc báo cáo tại buổi làm việc


ảnh: ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu kiến nghị với đoàn giám sát

Báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc tại buổi làm việc cho biết: năm học 2015- 2016, toàn huyện có trên 1.826 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp Mầm non, Tiểu học, THCS; hiện nay 100% cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Để đảm bảo chế độ chính sách cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thời gian qua, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Qua đó, đã kịp thời động viên, góp phần tích cực cải thiện đời sống, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tạo được sự phấn khởi an tâm công tác, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục trong thời gian qua trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn và bất cập, Huyện kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung, như: đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị Định số 16 ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị Định số 56 ngày 09/06/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xem xét, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập trong việc giao số lượng người làm việc theo tỷ lệ qui định tại Thông Tư 06 ngày 16/3/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ giáo dục qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và công tác phát triển đảng viên trong cán bộ quản lý giáo dục,…


ảnh;
ông Nguyễn Văn Xinh- Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh Uỷ BRVT- Trưởng Ban
văn hóa xã hội
HĐND tỉnh phát biểu kết thúc buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Xinh- trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền huyện Xuyên Mộc trong việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong thời gian qua. Trên cơ sở những khó khăn, tồn tại và các ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát ghi nhận, xem xét, tổng hợp để kiến nghị đến các các Sở, Ban, Ngành có liên quan góp phần thực hiện tốt hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.