Tin tổng hợp

Hội khuyến học huyện Xuyên Mộc sơ kết 1 năm việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập
Sáng ngày 1/3, hội khuyến học huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn. Tới dự có lãnh đạo huyện ủy, UBND, UBMTTQ VN huyện; trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, chủ tịch hội khuyến học 13 xã, thị trấn; đại diện các cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập tiêu biểu trong năm 2016.

 
 
Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

       2016 - là năm đầu tiên huyện Xuyên Mộc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo quyết định 281/2014 của thủ tướng chính phủ và  thông tư  44/2014 của bộ giáo dục và đào tạo.

       Dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí và kinh nghiệm triển khai, song việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã đạt được 1 số kết quả bước đầu.

       Về xây dựng gia đình học tập: số hộ gia đình đăng kí  thi đua là  hơn 14.520 hộ, trong đó, số hộ được công nhận đạt danh hiệu là 10.150 hộ, chiếm 28,7% tổng số hộ gia đình trong toàn huyện.

       Về xây dựng cộng đồng học tập, có 28/101 khu phố, ấp đăng kí thi đua, trong đó có  5 ấp, khu phố được công nhận đạt danh hiệu này.

      Trong năm 2016, toàn huyện có 21 trường được công nhận đạt danh hiệu đơn vị học tập, chiếm tỉ lệ 33,3% tổng số trường học toàn địa bàn.


Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyết- ấp Nhân Thuận- xã Xuyên Mộc
đại diện gia đình học tập tiêu biểu trình bày tham luận tại hội nghị

       Nhìn chung, trong năm 2016, việc triển khai các mô hình học tập theo quyết định 281/2014 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện đã được thực hiện khá đồng bộ với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong huyện đã chủ động áp dụng các  kinh nghiệm trong  xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học… để thúc đẩy thi đua xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.


Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị

      Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên huyện XM triển khai thí điểm việc đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã theo thông tư 44/2014 của bộ giáo dục và đào tạo nên chưa đạt được kết quả như mong muốn. 3 xã, thị trấn đăng kí thực hiện thí điểm chưa đạt được đầy đủ các tiêu chí đề ra.     

Nguyễn Duyên- Đài TT H Xuyên Mộc