Tin tổng hợp

Huyện ủy Xuyên Mộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Sáng 26/02, Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


ảnh: Ông Huỳnh Bách Chiến, TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì HN.

Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc đã lãnh đạo nhân dân trong huyện hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng trên địa bàn huyện. Công tác chính trị tư tưởng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng đặc biệt coi trọng.


Toàn cảnh hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo về nguyên tắc, dân chủ và đúng quy trình; lãnh đạo tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận đều được các cấp ủy Đảng tiến hành nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm đã kết nạp 277 đảng viên mới, có 21  tổ chức cơ sở đảng đạt Trong sạch vững mạnh; trong đó, có 05 tổ chức cơ sở đảng đạt vững mạnh tiêu biểu.


Ảnh: các đại biểu dự HN

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Xuyên Mộc xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lí, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kinh tế tăng trưởng khá, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển văn hóa- xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác quốc phòng- quân sự địa phương.

Dịp này, 16 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc tặng giấy khen. 

Thanh Hồng-Xuyên Mộc