Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đợt I năm 2018.

Sáng ngày 15/5, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh Huyện Xuyên Mộc tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 đợt I năm 2018.

Đến dự có và phát biểu chỉ đạo lớp học có bà Đinh Thị Trúc My, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Xuyên Mộc.

Lớp bồi dưỡng có trên 150 học viên đến từ các xã thị trấn và các cơ quan, ban ngành, trên địa bàn huyện.


ảnh: hơn 150 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đợt 1 năm 2018

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diến Biến Hòa Bình", Bạo Loạn Lật Đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; qua đó vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Được biết, theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đợt 2 năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng năm tới.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.