Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị 2018.

Ngày 2/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các xã, thị trấn huyện Xuyên Mộc.


ảnh: lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc, Ban tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo


ảnh: ông Ngô Văn Chính-phó Ban tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp học

Lớp học diễn ra từ ngày 2/7/2018 và dự kiến kết thúc ngày 29/9/2018 , chia làm 3 đợt với hình thức học tập trung. Các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Một số vấn đề về an ninh - đối ngoại.


ảnh: bà La Thị Thu Nga, giám đốc TTBDCT huyện báo cáo chuyên đề Chủ nghĩa Mác-Lên nin, tư tưởng HCM…


ảnh: hơn 80 học viên tham gia lớp học Sơ cấp LLCT năm 2018.


ảnh: toàn cảnh lớp học.

Trong quá trình học, học viên sẽ được kiểm tra, thảo luận và thi cuối khoá để được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình học. Lớp học nhằm trang bị những kiến thức về lý luận chính trị cho các Đảng viên, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.