Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Chiều ngày 6/2, Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cho các xã, thị trấn . Dự và chủ trì buổi phát lệnh có ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện- chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh-
Chủ tịch UBND huyện- chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự
huyện Xuyên Mộc (bên trái qua đứng thứ 5) phát lệnh
gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cho các xã, thị trấn

Báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay các bước trong quy trình tuyển quân năm 2018 của huyện đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra.


ảnh: phát biểu của
ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện- chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018 của huyện là 241 thanh niên, phát biểu tại buổi phát lệnh, ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện- chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng theo thời gian qui định; kiểm tra, rà soát lại tình hình sức khỏe của những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; quản lý, nắm chắc số thanh niên nhận lệnh cho tới ngày giao quân; tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống quê hương, lòng tự hào dân tộc để thanh niên nâng cao nhận thức và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc; tổ chức Hội trại tòng quân, lễ giao quân thiết thực, trang trọng…


ảnh: các đại biểu dự lễ phát lệnh

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.