Tin tổng hợp

Lễ ký kết thông qua kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tại cơ sở 2- Xuyên Mộc

Chiều ngày 17/3, tại cơ sở tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy cơ sở 2- Xuyên Mộc đã diễn ra lễ ký kết thông qua kế hoạch phối hợp xử lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy cơ sở 2 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với các đơn vị Công an huyện Xuyên Mộc- Ban chỉ huy quân sự huyện và Công an xã Hòa Hiệp.


ảnh: ký kết giữa các đơn vị cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy
cơ sở 2- Xuyên Mộc- Công an huyện Xuyên Mộc- Ban chỉ huy quân sự huyện

Theo đó, nội dung ký kết kế hoạch được thống nhất thông qua về việc phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời học viên gây rối, chống đối, kích động, bạo loạn làm mất an ninh trật tự, tổ chức bỏ trốn khỏi Cơ sở; Điều tra xử lý những học viên chủ mưu, chống đối, cầm đầu gây rối, kích động, làm mất an ninh trật tự, thẩm lậu ma túy.

Việc thông qua kế hoạch phối hợp nhằm góp phần tạo sự ổn định trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Cơ sở II và khu vực.

          Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.