Tin tổng hợp

Mít tinh hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2/7 năm 2018

Sáng ngày 2/7, tại Trung tâm văn hóa huyện Xuyên Mộc, Sở y tế tỉnh BRVT phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2/7 năm 2018 với sự tham gia của hơn 500 người là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc, đại biểu 13 xã thị trấn và lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh trên địa bàn huyện.


ảnh: quang cảnh lễ mít tinh


ảnh:
ông Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở y tế tỉnh

Với chủ đề: "Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới; Vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng hàng tuần để phòng chống bệnh SXH và bệnh do vi rút Zika". Phát biểu tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở y tế tỉnh đề nghị các Sở Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, triển khai thực hiện thường xuyên phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương, đơn vị quản lý, bằng kế hoạch cụ thể, sát thực; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên của các hội đoàn thể, các em học sinh và toàn thể nhân dân; hướng dẫn mọi người biết và thường xuyên thực hiện tốt các hành vi có lợi cho sức khỏe, nhất là vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.


ảnh: các đại biểu tham dự mít tinh


ảnh: phát biểu của lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc

Để tích cực hưởng ứng chủ đề phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân của Tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, các đoàn thể và toàn thể nhân dân hãy hành động làm tốt hơn nữa để 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, các cơ quan, đơn vị, các trụ sở, trường học, nơi công cộng, bến xe có nhà vệ sinh, sử dụng và quản lý nhà tiêu theo tiêu chuẩn qui định đảm bảo khang trang, sạch sẽ; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, với mục tiêu chủ yếu 100% hộ gia đình không có lăng quăng, 100% hộ gia đình hàng ngày, hàng tuần làm vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng.


ảnh: lãnh đạo hưởng ứng lễ mít tinh


ảnh: Đoàn xe diễu hành hưởng ứng

Sau lễ mít tinh, Đoàn xe diễu hành tuyên truyền, cổ động của các xã, thị trấn đã diễu hành qua các trục đường chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018.

                 Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.