Tin tổng hợp

Xã Xuyên Mộc Sơ kết 1 năm triển khai các mô hình học tập Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng ngày 27/3, Xã Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định số 281 của TTg Chính phủ và Thông tư số 44 của BGDĐT.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn xã Xuyên Mộc theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Năm 2016, xã có hơn 1.200 gia đình đạt chuẩn Gia đình học tập đạt tỷ lệ hơn 44%;  số ấp đạt chuẩn cộng đồng học tập trong năm đạt 100%; có 03 trường đạt chuẩn đơn vị học tập, đạt 100%.


Trường tiểu học Xuyên Mộc, 01 trong 03 trường đạt chuẩn đơn vị học tập.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Xuyên Mộc đã triển khai giai đoạn 2 từ 2016-2020 về việc thực hiện Quyết định 281 trên địa bàn xã; hướng dẫn triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020; các biểu mẫu đăng ký và các tiêu chí công nhận "Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Theo đó, xã Xuyên Mộc phấn đấu trong giai đoạn này đến năm 2020: 100% cơ quan, đơn vị hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; 70% gia đình được công nhận "Gia đình học tập"; 60% cộng đồng được công nhận "cộng đồng học tập" và 100% cơ quan, trường học, đạt danh hiệu "Đơn vị học tập", đăng kí xã Xuyên Mộc đạt "cộng  đồng học tập" cấp xã năm 2018…


ảnh: trao giấy khen tập thể, gia đình tiêu biểu trong xây dựng mô hình học tập.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.