Tin tổng hợp

Kinh tế - Chính trị
Đảng bộ xã Hòa Hội quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII.

Sáng ngày 26/1,  Đảng bộ xã Hòa Hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 200 Đảng viên trên địa bàn xã.


ảnh:
ông Ngô Văn Chính- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Uỷ Xuyên Mộc báo cáo viên hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Ngô Văn Chính- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Uỷ Xuyên Mộc truyền đạt nội dung cơ bản 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21 "Về công tác dân số trong tình hình mới". 


ảnh: đảng viên tham dự hội nghị

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức về thực trạng, những quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để xây dựng kế hoạch hành động của cán bộ đảng viên nơi đang công tác.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc