Tin tổng hợp

Giáo dục - Đào tạo
Hội Khuyến học huyện Xuyên Mộc tổng kết công tác khuyến học năm 2017

Sáng ngày 25/1/2018, Hội khuyến học huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


ảnh: ông Vũ Văn Chưởng, chủ tịch HKH huyện báo cáo tại h
ội ngh.

Năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được củng cố và phát triển bền vững, 100% xã thị trấn, trường học có tổ chức khuyến học. Đến nay, Hội khuyến học huyện có hơn 25.000 hội viên, sinh hoạt ở 173 chi hội. Cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện có hơn 11 ngàn gia đình được công nhận gia đình hiếu học, 40 đơn vị học tập. trong năm, Hội khuyến học HUyện và hội khuyến học các xã, thị trấn đã tổ chức vận động được số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, đã trao hơn 2.200 suất học bổng, hơn 4.000 phần quà  trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Năm 2017, Hội khuyến học Huyện tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, đẩy mạnh phong trào học tập trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.


ảnh: toàn cảnh h
ội ngh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội khuyến học huyện và các xã, thị trấn  chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, gắn kết với các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Xây dựng thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Nhân rộng mô hình các tấm gương gia đình, dòng họ khuyến học tiêu biểu....

Thanh Hồng-đài TT huyện Xuyên Mộc.