Tin tổng hợp

Kinh tế - Chính trị
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Cùng với các phong trào đoàn, hoạt động khác, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", nhất là sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh luôn được Huyện đoàn Xuyên Mộc quan tâm, thực hiện tốt. Trong thời gian qua, Huyện đoàn Xuyên Mộc thường xuyên chú trọng triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, để giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Để quản lý số vốn vay ủy thác được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí, Huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo cán bộ đoàn quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Đồng thời, thông qua hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, cán bộ đoàn cũng nắm bắt sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên từ cơ sở. Thanh niên có nhu cầu vay vốn được Đoàn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ. Qua đó, tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực quan tâm đến công tác giao ban giữa các Đoàn thanh niên xã, thị trấn với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo lịch giao dịch xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Cùng với đó, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn thanh niên xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ đoàn trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời.

Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Huyện đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn ủy thác tại các xã, thị trấn; tiến hành kiểm tra 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, Huyện đoàn đang quản lý 58 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác đạt 125 tỷ 388 triệu đồng với 2.670 hộ vay. Có thế thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội của Huyện đoàn Xuyên Mộc đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để khởi nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện./.  

  Thanh Hồng