Tin tổng hợp

Tin tổng hợp
HĐND huyện Xuyên Mộc giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bàu Lâm
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 25/04, Đoàn giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc do ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại xã Bàu Lâm.

  
ảnh: lãnh đạo UBND xã Bàu Lâm kiến nghị với đoàn giám sát HĐND huyện

Qua báo cáo của UBND xã Bàu Lâm tại buổi giám sát cho thấy, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và năm 2016, xã Bàu Lâm đã xây dựng đầy đủ chương trình kế hoạch hành động theo từng giai đoạn cụ thể; phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo đánh giá của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, đến cuối năm 2016, xã Bàu lâm đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, tuy nhiên, hiện nay đánh giá Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết Định 1980 của Chính phủ ban hành 17/10/2016 thì xã Bàu Lâm mới đạt 7/19 tiêu chí. Các tiêu chí gồm: hộ nghèo, y tế, chợ nông thôn, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh chưa đạt so với bộ tiêu chí mới ban hành.


ảnh:
: ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện- trưởng đoàn giám sát phát biểu làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi với Xã một số giải pháp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, như: Xã cần tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân,…

                        Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.