Tin tổng hợp

Giáo dục - Đào tạo
Tập huấn các giải pháp tưới tiết kiệm cho một số cây trồng đặc hữu cho người dân huyện Xuyên Mộc
Ngày 15/6, tại Huyện Xuyên Mộc, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Tỉnh phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp tập huấn các giải pháp tưới tiết kiệm một số cây trồng đặc hữu cho người dân huyện Xuyên Mộc.


ảnh: Tiến sỹ Nguyễn Duy Năng trường đại học nông lâm thành phố HCM
giới thiệu các nội dung của lớp tập huấn

Tại đây, những người tham dự được nghe Tiến sỹ Nguyễn Duy Năng trường đại học nông lâm thành phố HCM giới thiệu các phương pháp và kỹ thuật tưới tiết kiệm; các vấn đề thường gặp khi áp dụng tưới tiết kiệm; giải pháp tưới tiết kiệm cho cây cà phê, cây ăn quả, cây tiêu, rau; một số kết quả tưới tiết kiệm đã thực hiện tại Việt Nam.


ảnh: các học viên lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm phổ biến cho người dân kiến thức, phương pháp, kỹ thuật hệ thống tưới tiết kiệm và một số ưu, nhược điểm của nó so với hệ thống tưới thông thường góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho các loại cây trồng.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.