Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Hết quí I năm 2017 xã Xuyên Mộc đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thoát nghèo, thu nhập ổn định đó là các nội dung trọng tâm của ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện Xuyên Mộc yêu cầu tập trung thực hiện bền vững, thiết thực tại buổi giám sát của thường trực HĐND huyện về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và năm 2016 trên địa bàn xã Xuyên Mộc vào chiều ngày 20/04.


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện- trưởng đoàn giám sát phát biểu làm việc

Báo cáo của UBND xã Xuyên Mộc cho biết, qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Xuyên Mộc đã đạt được 16/19 tiêu chí. Hiện nay, tiêu chí  số 6 về "cơ sở Vật chất văn hóa" xã đang triển khai gần như cơ bản hoàn thành, còn lại 2 tiêu chí số 13 về "hình thức tổ chức sản xuất" và tiêu chí số 17 về môi trường đang còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.


ảnh: lãnh đạo xã Xuyên Mộc kiến nghị nghững khó khăn, vướng mắc với đoàn giám sát

Tại buổi làm việc, Xã Xuyên Mộc đã có ý kiến đề xuất với đoàn giám sát như: đề nghị Trung tâm nước sạch tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống các tuyến nước máy nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân địa phương cũng như tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường; đề nghị các cơ quan chức năng của huyện hỗ trợ phối hợp với Xã trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.