Tin tổng hợp

Hoạt động lãnh đạo
HĐND huyện Xuyên Mộc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện mô hình trường học mới cấp Tiểu học và Trung học trên địa bàn huyện

Thực hiện công văn số 197 ngày 12/6/2017 của HĐND tỉnh BRVT về việc kiểm tra, giám sát tham gia mô hình trường học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn các huyện, thành phố, ngày 20/6, Đoàn cán bộ lãnh đạo thường trực HĐND huyện Xuyên Mộc do ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường THCS Hòa Hiệp về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện mô hình trường học mới năm học 2016- 2017. Làm việc với Đoàn có Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô phụ trách, phụ huynh học sinh tham gia lớp thực hiện mô hình trường học mới.


ảnh: Ban giám hiệu trường THCS Hòa Hiệp, các thầy cô phụ trách lớp, phụ huynh học sinh ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc

Trong năm học 2016- 2017, trường THCS Hòa Hiệp có chủ trương không mở thêm lớp theo mô hình trường học mới do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, vì thế nhà trường chỉ duy trì 2 lớp đã thực hiện theo mô hình trường học mới ở năm học 2015- 2016. Như vậy, tổng số lớp học theo mô hình trường học mới năm học 2016- 2017 của Trường THCS Hòa Hiệp là 02 lớp với tổng số 59 học sinh. Trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình này, Trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, trong đó đáng kể là sự quan tâm từ cộng đồng, từ các bậc phụ huynh trong việc thực hiện mô hình trường học mới tại đơn vị. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện mô hình này, Nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn, như: điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo; đội ngũ giáo viên đứng lớp thực hiện mô hình này trong quá trình dạy học cho các em còn gặp rất nhiều khó khăn; đa số học sinh chưa có khả năng tự học; trình độ học yếu, chưa biết cách thảo luận cũng như tìm tòi kiến thức mà còn trông chờ nhiều vào giáo viên; không tiếp thu và theo kịp chương trình;…

Do còn có nhiều khó khăn hạn, chế như đã nêu và một số ý kiến của giáo viên phụ trách lớp, phụ huynh học sinh tham gia lớp học theo mô hình trường học mới tại buổi làm việc, trong năm học 2017- 2018, Trường THCS Hòa Hiệp kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát không thực hiện theo mô hình trường học mới.


ảnh: phát biểu của ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện XMộc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện đánh giá cao sự nổ lực của Nhà Trường, giáo viên, phụ huynh học sinh trong quá trình thực hiện mô hình trường học mới năm học 2016- 2017, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của nhà Trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình trường học mới cấp Tiểu học và Trung học trên toàn địa bàn huyện trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.